บริษัท วัยวัฒน์ จำกัด เกิดจากทีมงานช่างสีและช่างไม้จากสถานที่ต่างๆมารวมกลุ่มให้บริการ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมตกแต่งและบำรุงอาคาร รวมไปถึง งานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายในทุกรูปแบบ มาตั้งแต่ 2547

ด้วยความพยายามปรับปรุงและบริการ เพื่อลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายขั้นตอนต่างๆของงานตกแต่งและก่อสร้างให้กับลูกค้า จึงได้พัฒนาจนกลายเป็นบริษัทที่บริการด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจร เมื่อปี 2554

Genarel Date

ชื่อภาษาไทย บริษัท วัยวัฒน์ จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Wiyawat.co.,Ltd
วันที่จดทะเบียน 14 กันยายน 2554
หมายเลขทะเบียน ,0835554009746
กรรมการบริษัท นาย สุรศักดิ์ สมปัญญา
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ทีตั้ง 200/9941 ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-331224
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835554009746
E-mail office@wiyawat.com